Gravació i edició de vídeo

Gravació i edició de vídeo
Gravació i edició de vídeo:
– Reportatges
– Vídeo per a empreses
– Vídeo per a publicitat
– Audivisuals
– Edició de vídeo per a particulars
– Vídeo HD