Sis-deu edició

Serveis multimèdia: vídeo i web.

Camera de vídeo

Som una empresa de serveis multimèdia i ens apassiona el que fem. Això fa que ens impliquem al màxim en els projectes dels nostres clients. Tenim per objectiu generar productes audiovisuals que puguin donar resposta a les necessitats comunicatives de les persones o empreses a traves dels mitjans públics, privats o de caire personal.

El nostre ventall d’oferta és ampli. Fem copies de vídeo analògic o digital a DVD, realitzem pàgines web amb diferents tecnologies com ara SGC, HTML, WordPress, etc. i realitzem i editem vídeo pel comerç o l’industria i també reportatges familiars per a particulars. Tenim la capacitat de realitzar vídeos HD.

D’acord amb les consignes del client, fem els continguts i els productes que calguin, com ara fotos, vídeos, animacions, disseny gràfic, etc. segons requereixi el projecte. També podem realitzar productes partint de materials multimèdia facilitats pel client o adquirits a d’altres professionals, realitzant la seva edició i/o conversió necessària per tal d’obtenir el producte requerit.

A nivell d’empresa col-laborem si es dóna el cas, en projectes de major envergadura on hi poden participar dues o més empreses multimèdia. D’aquesta manera podem portar a terme projectes més complexos. La nostra participació en aquests casos pot ser de simple suport, oferint serveis de càmera o d’altres, fins a dirigir o coordinar diferents disciplines per tal de fer un producte complexe.

Oferim servei de gestió de continguts, manteniment, posicionament i “hosting” web.

Pensem que la presència en els mitjans és imprescindible avui dia, però cal fer-ho amb projectes de qualitat, dimensionats a les necessitats i capacitats de cada client.